Coaching on hyvä keino pysähtyä oli sitten kyse urapolun kirkastamisesta, nykyisen työn tuunaamisesta tai johtamisen haasteista. Coaching on tavoitteellista, ratkaisukeskeistä ja eteenpäinsuuntaavaa. Autan sinua business-, ura- tai mentoroivan coachingin keinoin lähtötilanteestasi ja tavoitteestasi riippuen.

Coaching on aina ennalta sovitun mittainen, tavoitteellinen prosessi. Coaching-prosessi voi kestää esim. 6 kuukautta ja koostua 6 x 60-90 minuutin mittaisista coaching-tapaamisista joko virtuaalisesti tai kasvokkain. Jokainen coaching-prosessi on kuitenkin omanlaisensa ja prosessin pituus, tapaamiskertojen määrä, tavoitteet ja mittarit asetetaan tapauskohtaisesti. 

Teemme coaching-prosessista aina kirjallisen sopimuksen. Coaching-prosessi on aina luottamuksellinen.

 

Business coachingissa mukana on aina myös organisaation näkökulma. Odotukset, tavoitteet ja mahdolliset mittarit coaching-prosessille asetetaan, sovitaan ja arvioidaan ensimmäisessä ja viimeisessä tapaamisessa yhdessä esimiehen/ työnantajan edustajan kanssa. Muutoin prosessi on täysin luottamuksellinen ja kahdenkeskinen kanssasi.

Uracoaching lähtee sinun omista henkilökohtaisista tavoitteista. Uracoaching auttaa uuden suunnan löytymisessä, oman uran suunnittelussa, muutostilanteessa tai tukemaan tavoitteiden saavuttamisessa.

Mentoroiva coaching eroaa puhtaasta coachingista siten, että siihen sisällytetään mentoroitavia aihealueita esim. HR:ään, henkilöstöjohtamiseen, esimiestyöhön tai työhyvinvointiin liittyen.

Asiakastarinoita

”Johanna was very good in asking all the right questions and pushing me to dig a bit deeper to find answers to them. I especially liked the goal and result oriented approach, this coaching also demands something for yourself so you don’t get to ”free-ride”. Highly recommend for anyone looking for new insights and ideas about their own development – the kind that is pushed out of yourself, not given for free.” Milla Kettunen, Marketing Communication manager at Sofigate (October 11, 2019)